FORSIDE


Siden er sidst opdateret den 9. september 2023.


Referat fra bestyrelsesmøde under

INFO-fanen.Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er ligeledes placeret  under fanebladet INFO
 "    et medlemskab er med til at give et  stærkt fællesskab i Ajstrup landsbyforening    "

For at fastholde og styrke sammenholdet i Ajstrup, arrangerer foreningen løbende aktiviteter og arrangementer som medvirker til at samle beboere og interessenter.

Der er så dejligt på landet....

- om landsbyforeningen, landsbyen og skovene omkring

Ajstrup er en lille landsby, smukt placeret i fred-skovene syd for Hadsund. Når du kører ad Randers landevej og drejer ned mod Ajstrup landsby, kører du for alvor ud i naturen. Her er stille og fredeligt og kun fuglene kan overdøve den omgivende stilhed.

 


Landsbyen består af 22 huse, alle smukke bygninger, der for de flestes vedkommende er nænsomt renoveret, således at de passer ind i landsbyens miljø og historie. Landsbyen har eget vandværk, et galleri og egen bålhytte  med plads til 70 gæster.

 


Turen gennem Ajstrup viser huse frem der kan dateres 150 - 200 år tilbage i tiden. Stråtag, kampesten og stokroser fuldender idyllen, hvor kun det gamle gadekær mangler, for at Peter Malberg kunne have passet ind i et Morten Korch miljø.


 

Fjordområdet ud for Ajstrup Krat og Havkær Skov er karakteristisk for Mariager Fjords ydre del. Fjorden er her ekstremt lavvandet, og kun en smal strøm- og sejlrende forbinder Kattegat med de indre, dybe dele af fjorden vest for Hadsund. Det fredede område langs Ajstrup Bugt hører ikke til de mest kendte, men det udgør en lille perle i det nordjyske landskab, med stor landskabelig variation og et deraf affødt meget varieret plante- og dyreliv.

 


I den nærliggende Havkær skov er asken dominerende, med eg på de mere tørre partier. Den lysåbne askeskov på den fede, frodige og fugtige muldbund er voksested for en meget rig skovbundsflora. I foråret dominerer den smukke 'storblomstret kodriver', senere finder man skovorkideen 'tyndakset gøgeurt' og den sjældne 'lodden perikon' blandt mange andre arter. For kun hundrede år siden blev Havkær Skov drevet som stævningsskov, dvs. træerne blev fældet hvert 30.-40. år og foryngede sig selv ved at skyde fra stub og rødder. Askeskoven drives med plukhugst, hvor der skoves spredte træer - der "plukkes".


Skovene og områderne omkring Ajstrup byder mange fantastiske gå- og løbeture, og er samtidig blevet mere og mere populær for motionister på mountainbikes pga. det kuperede terræn.

Arrangementer for 2024:

Petanque hver tirsdag kl. 10.00, starter d. 7/5 2024

FREDAGSCAFE: fra kl. 15.30

3/5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9

3/3 kl. 18.00 Generalforsamling.

13/4 kl. 10.00 Arbejdsdag.

23/5 kl. 18.00 Fællesspisning.

23/6 kl. 18.00 Sankt Hans.

27/7 kl. 18.00 Sommerfest.

28/9 kl. 18.00 Høstfest / Oktoberfest.

26/10 kl. 10.00 Arbejdsdag.

1/12 kl. 11.00 Julehygge.

1/1 2025 kl. 13.00 Nytårs gåtur ca. 5km.Vandværksforening

Ajstrup har sin egen vandværks-forening med god vandkvalitet og billige priser


Foreningen har indenfor de seneste 3-5 år investeret i diverse forbedringer, så foreningens vandledninger og pumper lever op til gældende krav.Bestyrelse, priser mv.

Priser er opdelt på hustand - og/eller hvorvidt man alene.


Det årlige kontingent i foreningen udgør kr. 300,- pr. husstand og kr. 150,- for enlige medlemmer. 

Medlemsskabet giver dig og din famile mulighed for at deltage i foreningens mange årlige aktiviteter, du får indflydelse på landsbyens udvikling, samt mulighed for at gøre brug af foreningens bålhytte på Hanehøjvej.